Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 81–НС
София, 01.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Красно село“ с вх. 181/30.06.2021 г. за назначаване съставите на 3 /три/ броя служебни СИК, в състав от по 6 /шест/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, като същото е както следва: общ брой членове – КП ГЕРБ – СДС 3 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 3 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 3 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 3 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 3 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 3 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 3 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ –3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 0 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 3 /три/ служебни СИК в състав от по 6/шест/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234602093

Председател

Ангел Ангелов Иванов

 

234602093

Зам. председател

Даниел Николов Николов

 

234602093

Секретар

Мартин Пламенов Денчев

 

234602093

Член

Нина Георгиева Алексиева

 

234602093

Член

Евгени Евгениев Мандаджиев

 

234602093

Член

Анна Стойкова Венева

 

234602094

Председател

Тодор Красимиров Василев

 

234602094

Зам. председател

Красимира Лука Джартазанова-Котение

 

234602094

Секретар

Васил Георгиев Василев

 

234602094

Член

Константин Красимиров Гецов

 

234602094

Член

Димитър Борисов Вълков

 

234602094

Член

Димитрина Константинова Александрова

 

234602095

Председател

Ангел Георгиев Караколев

 

234602095

Зам. председател

Катя Динова Алтънова

 

234602095

Секретар

Златимир Живков Жечев

 

234602095

Член

Михаела Михайлова Димитрова

 

234602095

Член

Надежда Филиповна Шишова

 

234602095

Член

Юлия Георгиева Иванова

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Красно село“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 09:49 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения