Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 83–НС
София, 01.07.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Младост, община Столична.

 

Във връзка с формиране на единната номерация на служебните избирателни секции в район Младост, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед № 400/22.06.2021 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ Света Анна“ – София АД и Заповед № 7/30.06.2021 г. на Управителя на „Хоспис Младост“ – ЕООД, с които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на територията на тези заведения постъпили с писма с вх. № 187/30.06.2021 г. на РИК-23.

Със заповед №СОА21-РД09-813/07.06.2021 г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и Заповед № РМЛ21-РД09-202/30.06.2021 г. на кмета на район „Младост”, с която са определени следните номера на служебни секции в „МБАЛ Света София“ ЕООД, а именно: 234615126 и 234615127 и служебна секция в „Хоспис Младост“ ЕООД 234615128.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед № 400/22.06.2021 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ Света Анна“ – София АД и Заповед № 7/30.06.2021 г. на Управителя на „Хоспис Младост“ – ЕООД,  Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секции в Район „Младост”, Столична община, както следва:

234615126 - „МБАЛ Света Анна“ – София АД, гр. София, ул. „Димитър Моллов“ 1

234615128 – „Хоспис Младост“ ЕООД – гр. София, ж.к. Младост 3, ул. „Св. Преображение“ 20

 

където:

23 е номерът на района-за район 23-София

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТТЕ е 46

15 е номерът  на административния район Витоша, съгласно ЕКАТТЕ

126 и 128 са номерата на служебните секции в административния район.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 09:49 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения