Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 84–НС
София, 01.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост“

84–НС/01.07.2021 г.

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост“

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 183/30.06.2021г. от кмета на район „Младост“  с предложение за освобождаване на общо 92 членове в 72 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 20 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 41 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 10 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 4 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 10 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 7 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Младост“ като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както  следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234615005

Член

Мая Николаева Георгиева

 

Живко Димитров Желев

 

234615005

Член

Мирослава Младенова Митова

 

Десислава Йорданова Димитрова Донкова

 

234615006

Член

Кристина Кирилова Стоянова

 

Али Мустафов Алиев

 

234615007

Член

Иво Емилов Иванов

 

Анелия Георгиева Найденова

 

234615009

Член

Петя Петрова Крачунова

 

Васил Вергинов Василев

 

234615011

Член

Румяна Димова Стоянова

 

Свилен Пенчев Илиев

 

234615012

Член

Аксиния Цветомирова Семова

 

Полина Емануилова Капитанска

 

234615013

Член

Калоян Борисов Йолов

 

Петя Петрова Крачунова

 

234615014

Член

Марин Георгиев Димитров

 

Мерцедес Николаева Николова

 

234615014

Член

Васил Вергинов Василев

 

Иринка Димитрова Кацарска

 

234615018

Член

Иво Тодоров Михайлов

 

Атанас Антонов Симеонов

 

234615020

Член

Йордан Атанасов Йорданов

 

Благовест Демирев Янков

 

234615023

Председател

Дарина Пламенова Данаилова

 

Калина Евгениева Маринова

 

234615024

Член

Кремена Димитрова Митева

 

Александър Борисов Василев

 

0

Член

Васил Стефанов Павлов

 

Благовест Стоянов Асенов

 

234615027

Член

Моника Йорданова Петрова

 

Даниел Иванов Христосков

 

234615030

Член

Даниел Иванов Христосков

 

Моника Йорданова Петрова

 

234615030

Председател

Димитър Димитров Попов

 

Румяна Димова Стоянова

 

234615030

Член

Десислава Илиева Мангърова-Тончева

 

Силвана Светлинова Любенова

 

234615033

Член

Стамен Кирилов Стаменов

 

Борислав Иванов Илиев

 

234615034

Секретар

Наталия Иванова Монова

 

Филип Анибал Радичев

 

234615035

Член

Гинка Атанасова Благоева

 

Стефани Тихомирова Прихова

 

234615036

Член

Иван Пламенов Иванов

 

Мирослава Младенова Митова

 

234615037

Член

Филип Анибал Радичев

 

Наталия Иванова Монова

 

234615038

Член

Мария Димитрова Боршукова-Димитрова

 

Валентин Миленов Великов

 

234615039

Секретар

Кристиян Здравков Воденичаров

 

Невена Асенова Тодорова

 

234615042

Член

Вячеслав Василев Димитров

 

Васка Маркова Георгиева

 

234615044

Председател

Биляна Божкова Атанасова

 

Станислава Петрова Николова

 

234615046

Член

Антоанета Николова Димитрова

 

Тонка Иванова Каякчиева

 

234615048

Член

Румяна Крумчова Александрова

 

Антон Евгениев Алипиев

 

234615049

Член

Мелис Север Скендерова

 

Виолета Неделчева Борисова

 

234615050

Председател

Мартин Константинов Костов

 

Димитринка Стефанова Неделчева

 

234615052

Член

Стефан Стефанов Грудев

 

Десислав Божидаров Миладинов

 

234615053

Зам. председател

Даниела Игнатова Игнатова

 

Стоян Недялков Пенчев

 

234615054

Член

Милко Венков Филипов

 

Десислава Борисова Добрева

 

234615055

Зам. председател

Десислава Петрова Генова

 

Стоян Иванов Стоянов

 

234615056

Председател

Тихомира Боянова Павловска

 

Станислава Иванова Недева

 

234615058

Секретар

Даниела Димитрова Захариева

 

Силвия Бойчева Цветкова

 

234615058

Зам. председател

Карина Любославова Теобизова

 

Димитър Иванов Стоянов

 

234615060

Председател

Росица Иванова Грозева

 

Валентина Михайлова Йовчева

 

234615060

Член

Аделина Иванова Димитрова

 

Димитър Ангелов Мишев

 

234615061

Член

Марко Владимиров Попов

 

Атанас Ангелов Киров

 

234615067

Член

Магдалена Георгиева Петрова

 

Вяра Тодорова Машкулева-Петлешкова

 

234615074

Зам. председател

Надка Спасова Здравкова

 

Пламен Додев Пойчев

 

234615075

Секретар

Божидара Пламенова Досева

 

Стефка Илиева Пойчева

 

234615078

Член

Станислава Иванова Недева

 

Йорданка Михайлова Пешева

 

234615079

Член

Стоян Иванов Стоянов

 

Десислава Петрова Генова

 

234615079

Член

Кристияна Димитрова Ганецовска

 

Цветан Николов Стоянов

 

234615080

Член

Стефка Илиева Пойчева

 

Цветелина Тодорова Александрова

 

234615080

Зам. председател

Борис Адрианов Начев

 

Цветан Красимиров Караджов

 

234615080

Член

Гергана Димитрова Ганецовска

 

Елена Кръстева Сотирова

 

234615080

Председател

Краса Василева Стоянова

 

Любомир Красимиров Белчев

 

234615081

Член

Мариана Стоилкова Костова

 

Елизабет Владимирова Дамянова

 

234615082

Зам. председател

Даниела Николова Фичерова

 

Диана  Стоянова

 

234615082

Член

Иван Ангелов Гешев

 

Емил Иванов Чаушев

 

234615084

Секретар

Цветелина Тодорова Александрова

 

Десислава Любенова Миленова

 

234615084

Член

Радостин Пламенов Фичеров

 

Енчо Николаев Аспарухов

 

234615086

Член

Нанси Веселинова Ангелова

 

Мая Николаева Георгиева

 

234615087

Член

Пламен Додев Пойчев

 

Тинка Стайкова Цветанова

 

234615087

Член

Росица Ценкова Цонева

 

Живко Величков Минчев

 

234615090

Председател

Милен Любомиров Станчев

 

Николай Ангелов Иванов

 

234615091

Зам. председател

Диана Мирчева Станчева

 

Калин Владимиров Иванов

 

234615091

Член

Иван Панчев Киряков

 

Ивайло Кирилов Соколов

 

234615091

Член

Александра Георгиева Бонева

 

Красимир Кирилов Митов

 

234615094

Член

Петър Владимиров Батаклиев

 

Анна Душанова Николова

 

234615094

Член

Димитър Иванов Стоянов

 

Карина Любославова Теобизова

 

234615099

Член

Вергиния Бонева Видева

 

Кристиян Алдомиров Борисов

 

234615100

Член

Бранимир Руменов Стоянов

 

Иван Андреев Ценов

 

234615101

Зам. председател

Едуард Тихомиров Илиев

 

Марияна Кръстанова Хънтева

 

234615102

Член

Миланка Цветанова Чендова

 

Лазар Василев Лазаров

 

234615103

Член

Петранка Василева Дамянова

 

Снежана Димитрова Мавродиева

 

234615105

Член

Златка Зафирова Борисова

 

Ванина Любенова Колчакова

 

234615107

Член

Иван Давидов Ангелов

 

Ивалина Димитрова Иванова

 

234615108

Член

Любослава Емилова Чендова

 

Лалка Върбанова Димитрова

 

234615109

Член

Венета Бонева Николова

 

Християн Иванов Колчаков

 

234615110

Член

Марияна Кръстанова Хънтева

 

Едуард Тихомиров Илиев

 

234615111

Член

Даниела Викторова Пенева

 

Никола Христов Драганов

 

234615112

Член

Анна Иванова Аргирова

 

Митко Стефанов Стойчев

 

234615113

Член

Боряна Емилова Макариева

 

Мария Асенова Христова

 

234615114

Член

Мартин Руменов Соколов

 

Венета Георгиева Гераскова

 

234615115

Член

Михаил Любомиров Христов

 

Явор Велинов Велков

 

234615116

Секретар

Нели Стоилова Иванова

 

Татяна Симеонова Станкова

 

234615116

Член

Рени Цветанова Кирилова

 

Мая Георгиева Неделчева

 

234615116

Член

Гергана Кънчева Борисова-Папантониу

 

Красимира Николова Кръстева-Богоева

 

234615117

Член

Катерина Лукас Папантониу

 

Марко Владимиров Попов

 

234615118

Председател

Бонка Анева Лилова

 

Марияна Стефанова Гугова

 

234615118

Член

Васил Георгиев Стайков

 

Михаил Ангелов Стаменов

 

234615119

Член

Иван Ангелов Гешев

 

Михаил Стоянов Михайлов

 

234615119

Член

Румен Ангелов Мирчев

 

Иван Ангелов Гешев

 

234615120

Член

Диана Веселинова Василева

 

Надя Веселинова Георгиева

 

234615122

Член

Красимир Пламенов Стоянов

 

Невена Петрова Петрова

 

234615125

Член

Константин Димитров Чаракчиев

 

Николай Иванов Григоров

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 09:49 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения