Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 85–НС
София, 01.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 2 /два/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Младост“ с вх. 183/30.06.2021 г. за назначаване съставите на 3 /три/ броя служебни СИК, в състав от по 6 /шест/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, като същото е както следва: общ брой членове – КП ГЕРБ – СДС 3 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 3 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 3 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 3 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 3 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 2 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 3 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ –2 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 1 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 2 /два/ служебни СИК в състав от по 6/шест/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234615126

Председател

Георги Венциславов Апостолов

 

234615126

Зам. председател

Красимир Кирилов Митов

 

234615126

Секретар

Йорданка Михайлова Пешева

 

234615126

Член

Аделина Петрова Димитрова

 

234615126

Член

Красимира Николова Кръстева-Богоева

 

234615126

Член

Петя Руменова Иванова

 

234615128

Председател

Лазар Василев Лазаров

 

234615128

Зам. председател

Лиляна-Цезия Маринова Механджиева

 

234615128

Секретар

Вяра Тодорова Машкулева-Петлешкова

 

234615128

Член

Силвия Бойчева Цветкова

 

234615128

Член

Петрина Тошева Белчева

 

234615128

Член

Цветанка Митова Нинова

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Младост“  .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 09:49 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения