Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 9-НС
София, 28.05.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Двадесет и трети изборен район – София за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

На основание, чл.72, ал.1, т.6 и чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение № 17-НС от 15.05.2021 г. на ЦИК и Заповед № СОА21-РД-09-749 от 21.05.2021 г. на Кмета на Столична община, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23),

РЕШИ

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции в Двадесет и трети многомандатен изборен район – София за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

АА е номерът на изборния район – за Двадесет и трети район – София –23

ВВ е номерът на общината в съответната област, съгласно ЕКАТТЕ - за София - 46

СС е номерът на административния район в гр. София, съгласно ЕКАТТЕ: 17- Витоша, 08-Изгрев, 02-Красно село, 09-Лозенец, 15-Младост, 23-Панчарево, 16-Студентски, 10-Триадица

ХХХ е номерът на секцията в административния район, както следва:

 

“ВИТОША”                         от №001 до №073

 

“ИЗГРЕВ”                             от №001 до №045

 

“КРАСНО СЕЛО”              от №001 до №092

 

”ЛОЗЕНЕЦ”                         от №001 до №079

 

“МЛАДОСТ”                       от №001 до №125

 

“ПАНЧАРЕВО”                  от №001 до №032

 

“СТУДЕНТСКИ”               от №001 до №053

 

 “ТРИАДИЦА”                    от №001 до №103

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 28.05.2021 в 14:20 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения