Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

В РИК 23 са постъпили писма с вх. № 198/01.07.2021г. и вх. № 204/02.07.2021г. от кмета на район „Витоша” с предложение за освобождаване на общо 109 членове в 78 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 89 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 5 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 12 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 3 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Витоша“

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН На Заместван

234617001

Зам. Председател

Цветелина Антонова Ишева

 

Дима Николова Убчева

 

234617001

Секретар

Лиляна Методиева Миланова

 

Асен Несторов Илиев

 

234617002

Член

Алиса Атанасова Константинова

 

Айше Мехмед Хасан

 

234617002

Член

Стефан Пепов Димитров

 

Йорданка Малинова Илиева

 

234617003

Член

Нинаниколина Юриева Кюлева

 

Албена Иванова Милева

 

234617003

Член

Цветанка Красиева Пешева

 

Росен Асенов Несторов

 

234617004

Член

Павел Костадинов Костадинов

 

Михаил Тодоров Велков

 

234617004

Член

Йордан Пепов Димитров

 

Валентин Валентинов Виденов

 

234617005

Председател

Генчо Иванов Генев

 

Камен Никифоров Цанков

 

234617005

Член

Милена Снежанова Николова

 

Денис Илиянов Дойков

 

234617006

Член

Владислав Димитров Димитров

 

Янко Данаилов Дончев

 

234617006

Секретар

Йордан Ивайлов Йорданов

 

Маргарита Валентинова Стефанова

 

234617006

Член

Трайчо Методиев Пешев

 

Диана Симеонова Георгиева

 

234617007

Член

Габриела Валентинова Вакова

 

Юлияна Иванова Парушева

 

234617008

Зам. Председател

Светлана Тодорова Кучинова

 

Димитър Василев Пачеджиев

 

234617009

Член

Петя Ганева Вакова

 

Анка Атанасова Тодорова

 

234617010

Член

Мирабел Хабиб Ал-Банна-Лачева

 

Антоанета Тодорова Николова

 

234617011

Председател

Борислава Лазарова Николова

 

Борис Никифоров Цанков

 

234617012

Член

Яна Костадинова Томова

 

Бойко Енев Стайков

 

234617013

Секретар

Павлина Алексиева Стамболиева

 

Виктор Николаев Николов

 

234617013

Член

Янко Димитров Илиев

 

Кирил Николов Георгиев

 

234617014

Председател

Борней Борисов Кайнакчиев

 

Диман Радков Радев

 

234617015

Член

Петър Тошков Сретенов

 

Иванка Николова Стоилкова

 

234617016

Председател

Любомир Викторов Евтимов

 

Кирил Веселинов Вичев

 

234617017

Член

Маргарита Валентинова Стефанова

 

Валентин Емилов Съменов

 

234617018

Член

Емил Драгомиров Михайлов

 

Валентин Тодоров Динков

 

234617018

Член

Милен Стефанов Иванов

 

Илиана Драгомирова Манолова

 

234617019

Член

Слав Христов Колев

 

Йордан Тенев Йорданов

 

234617020

Председател

Кирил Веселинов Вичев

 

Юлия Борисова Атанасова

 

234617020

Член

Сийка Трайкова Димитрова

 

Виктория Борисова Велкова

 

234617021

Член

Нели Милчова Илиева

 

Валери Димитров Зарчев

 

234617021

Председател

Даниела Димитрова Панкева

 

Десислава Владова Петрова

 

234617021

Член

Радослав Руменов Ангелов

 

Огнян Бецов Велков

 

234617022

Член

Живко Георгиев Гочев

 

Васил Гочев Петков

 

234617023

Секретар

Лиляна Николова Георгиева

 

Ивайло Боянов Николов

 

234617023

Член

Данчо Руменов Асенов

 

Йорданка Методиева Харизанова

 

234617024

Зам. Председател

Костадин Николаев Колчев

 

Емил Данчев Йорданов

 

234617025

Председател

Аделина Иванова Любикова

 

Нина Иванова Русева

 

234617026

Зам. Председател

Наташа Руменова Маринова

 

Калоян Стефанов Стефанов

 

234617026

Член

Атанас Стоянов Георгиев

 

Милка Кирилова Петрова

 

234617027

Член

Борислав Иванов Денков

 

Вейсял Хасанов Ахмедов

 

234617028

Председател

Росен Ангелов Тимчев

 

Софи Николаева Петкова

 

234617029

Зам. Председател

Цветан Петров Найденов

 

Милена Христова Цветкова

 

234617029

Член

Петрана Димитрова Христова

 

Ваня Георгиева Георгиева

 

234617030

Секретар

Александра Лазарова Николова

 

Георги Евгениев Ценев

 

234617031

Председател

Светлозар Желев Димитров

 

Богомил Стефанов Пеев

 

234617032

Зам. Председател

Йониела Иванова Борисова-Димитрова

 

Николай Венизелов Станков

 

234617032

Член

Ивет Венцилавова Иванова

 

Калин Ганчев Ганев

 

234617033

Секретар

Йова Иванова Стефанова

 

Нина Димитрова Петрова

 

234617033

Член

Димитър Георгиев Ганчев

 

Виктор Тодоров Георгиев

 

234617034

Член

Александър Линков Стефанов

 

Цецка Христова Цекова

 

234617034

Член

Юлия Тодорова Стефанова

 

Генчо Иванов Генев

 

234617035

Член

Натали Томиславова Якимова

 

Камелия Димитрова Велинова

 

234617035

Секретар

Владислав Бойков Гойлашки

 

Олег Мариянов Огнянов

 

234617036

Член

Методи Венциславов Иванов

 

Владимир Ценов Ангелов

 

234617037

Председател

Мая Александрова Панайотова

 

Нинаниколина Юриева Кюлева

 

234617038

Зам. Председател

Мария Георгиева Влайкова

 

Павел Костадинов Костадинов

 

234617039

Секретар

Кремена Димитрова Трайкова

 

Павел Людмилов Павлов

 

234617040

Председател

Боянка Василева Гойлашка

 

Алиса Атанасова Константинова

 

234617041

Зам. Председател

Божидар Любенов Жеков

 

Петър Симов Симеонов

 

234617043

Секретар

Александър Христов Събчев

 

Гергана Иванова Симеонова-Игнатова

 

234617043

Председател

Мариана Тодорова Димитрова

 

Емил Иванов Вълчев

 

234617044

Председател

Владислав Орлинов Венков

 

Габриела Иванова Домбева

 

234617045

Зам. Председател

Василка Стоянова Иванчева

 

Росен Ангелов Тимчев

 

234617046

Член

Даниела Петрова Димитрова

 

Христо Георгиев Александров

 

234617046

Член

Георги Георгиев Станчев

 

Цветелина Костадинова Венева

 

234617047

Секретар

Елин Иванов Иванчев

 

Пламен Листеров Тошев

 

234617047

Член

Йордан Красимиров Иванов

 

Тодорка Георгиева Закова

 

234617048

Председател

Петя Петрова Милошова

 

Борислав Бориславов Панов

 

234617049

Зам. Председател

Маргарита Савова Савова

 

Светлин Иванов Дандаринов

 

234617050

Секретар

Босилка Асенова Митева

 

Пламен Петров Стамболов

 

234617050

Член

Диман Радков Радев

 

Ташо Асенов Рангелов

 

234617051

Председател

Мариана Илиева Михалева

 

Артур Василев Стефчов

 

234617052

Зам. Председател

Александър Александров Атанасов

 

Силвия Георгиева Томова

 

234617053

Член

Силвия Георгиева Томова

 

Галя Николова Кирова

 

234617053

Член

Сокол Кънев Киров

 

Страхил Божидаров Цветков

 

234617054

Секретар

Христо Петров Христов

 

Розета Илиева Филипова

 

234617054

Член

Цветан Николаев Панкев

 

Петър Тошков Сретенов

 

234617055

Член

Камен Никифоров Цанков

 

Георги Драгомиров Вачев

 

234617055

Член

Камен Никифоров Цанков

 

Георги Драгомиров Вачев

 

234617056

Член

Борис Никифоров Цанков

 

Сара Димитрова Стефанова

 

234617056

Член

Юлия Борисова Атанасова

 

Данаил Павлов Методиев

 

234617056

Секретар

Радостин Огнянов Атанасов

 

Васил Орлинов Попов

 

234617057

Председател

Елза Данаилова Арсова

 

Билян Недков Балинов

 

234617058

Член

Габриела Иванова Домбева

 

Даниел Иванов Тодоров

 

234617059

Секретар

Стефан Георгиев Станчев

 

Румяна Методиева Янева

 

234617060

Член

Венцислав Иванов Неджин

 

Мариана Тодорова Иванова

 

234617060

Член

Горица Цветкова Домбева

 

Даниела Димитрова Воденичарова

 

234617061

Председател

Митко Викторов Арсов

 

Мая Гергинова Иванова

 

234617062

Зам. Председател

Ваня Маринова Станчева

 

Деян Георгиев Чавдаров

 

234617063

Член

Христина Атониос Ригатос

 

Джулия Захариева Добрева

 

234617063

Член

Емил Иванов Вълчев

 

Мариана Тодорова Димитрова

 

234617064

Председател

Диана Паунова Бекярова

 

Любомир Антонов Попов

 

234617065

Зам. Председател

Людмила Владимирова Хардалиева

 

Сокол Кънев Киров

 

234617066

Секретар

Елена Спасова Крумова

 

Румяна Ромеева Райчева

 

234617067

Председател

Георги Николаев Стоянов

 

Владимир Нанчев Дончев

 

234617067

Член

Александър Трайков Иванов

 

Михаела Михайлова Михайлова

 

234617068

Зам. Председател

Даниела Василева Савова

 

Любомир Викторов Евтимов

 

234617069

Секретар

Ивайло Боянов Николов

 

Руско Димитров Михайлов

 

234617069

Член

Александрина Колева Иванова

 

Марийка Янкова Георгиева

 

234617070

Член

Димитър Георгиев Георгиев

 

Евгени Веселинов Атанасов

 

234617071

Член

Вергиния Димитрова Василева

 

Емануил Людмилов Димитров

 

234617072

Член

Лара Асенова Джакова

 

Иван Василев Парушев

 

234617073

Член

Явор Бориславов Тинков

 

Деян Димитров Йорданов

 

234617073

Член

Димитър Александров Костадинов

 

Иван Костадинов Станев

 

234617074

Секретар

Васил Минков Илиев

 

Димитър Александров Костадинов

 

234617074

Председател

Северина Наскова Панева

 

Петя Йорданова Таушанова

 

234617074

Член

Албена Валериева Борисова

 

Гроздю Йорданов Георгиев

 

234617075

Секретар

Христина Христова Коцовска

 

Гергана Благоева Дунчева

 

 

 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения