Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 92
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 200/01.07.2021г. от кмета на район „Триадица” с предложение за освобождаване на общо 57членове в 39 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 9 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 12 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 8 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 23 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 5 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Триадица” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234610056

Председател

ЛАЗАРИНКА ТОДОРОВА ГЕЛЕВА

 

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШЕКЕРДЖИЕВ

 

234610051

Председател

ДЕНИСЛАВ ИВОВ ГРУДЕВ

 

АНАНИ НИКОЛОВ АНАНИЕВ

 

234610053

Председател

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГАРГОВА

 

ДАНИЕЛ БОРИСОВ ВЪЛЧЕВ

 

234610028

Секретар

ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ БОЖИНОВ

 

ВИКТОР КИРИЛОВ СТОЯНОВ

 

234610082

Председател

КАРИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА

 

СОНЯ МИХАЙЛОВА ЯНКОВА

 

234610094

Член

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

 

ИЛИЯН ВАСИЛЕВ БОТУШАРОВ

 

234610094

Секретар

ИЛИЯН ВАСИЛЕВ БОТУШАРОВ

 

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

 

234610113

Член

ИЛИЯН МАКСИМОВ ЙОРДАНОВ

 

ДЖУЛИЯ РУМЕНОВА ТОМОВА

 

234610109

Член

ДЖУЛИЯ РУМЕНОВА ТОМОВА

 

ИЛИЯН МАКСИМОВ ЙОРДАНОВ

 

234610116

Член

ДАНИЕЛА РУМЕНОВА ТОШКОВА

 

НИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА-ИВАНОВА

 

234610118

Член

НИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА-ИВАНОВА

 

ДАНИЕЛА РУМЕНОВА ТОШКОВА

 

234610027

Секретар

МАРТИН САШЕВ АЛЕКСИЕВ

 

РОСИЦА ИВАНОВА МУТАФОВА

 

234610017

Член

РОСИЦА ИВАНОВА МУТАФОВА

 

МАРТИН САШЕВ АЛЕКСИЕВ

 

234610027

Секретар

МАРТИН САШЕВ АЛЕКСИЕВ

 

РОСИЦА ИВАНОВА МУТАФОВА

 

234610052

Член

ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА НЕСТОРОВА

 

КЛИМЕНТИНА КЛИМЕНТИНОВА БАЛТАДЖИЕВА

 

234610064

Член

КЛИМЕНТИНА КЛИМЕНТИНОВА БАЛТАДЖИЕВА

 

РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВЛАДИМИРОВА-ВАНГЕЛОВА

 

234610006

Член

РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВЛАДИМИРОВА-ВАНГЕЛОВА

 

ДЕЙЗИ ХРИСТАНОВА СТОЯНОВА

 

234610065

Член

ГЮРА АСЕНОВА БОРИСОВА

 

АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ТОНКОВА

 

234610039

Секретар

ИВАН БОРИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ

 

ВАНЯ МИХАЙЛОВА ДОДУНЕКОВА

 

234610006

Член

БОЯНА РОСЕНОВА ДРОСЕВА

 

ТОМА ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

234610017

Зам. председател

ЖОРЖЕТА ДИМИТРОВА МАТВЕЕВА

 

РОСИЦА ГРИГОРОВА НЕОФИТОВА

 

234610016

Секретар

РОСИЦА ГРИГОРОВА НЕОФИТОВА

 

ВИВИЯН ПЕТРОВА КАМЕНОПОЛСКА

 

234610024

Член

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА-ВЛАДИМИРОВА

 

МАГДАЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ПАНЧЕВА

 

234610033

Член

ЕВГЕНИЯ МИТКОВА ГЕНКОВА

 

НИНА РОСЕНОВА КАРАБЕЛЬОВА

 

234610044

Член

ТОНИ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

 

ПЕТРАНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

 

234610050

Член

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ГОРИЦОВА

 

ИЗАБЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

 

234610046

Член

ИЗАБЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

 

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ГОРИЦОВА

 

234610052

Секретар

ПЕТРАНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

 

234610055

Член

ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ НИКОЛОВ

 

ИВАН АСЕНОВ АСЕНОВ

 

234610060

Член

ДЖАНА-МАРИЯ СТОЙКОВА СТОЙКОВА

 

АЛЕКСАНДЪР ФИКОВ ФИКОВ

 

234610059

Секретар

АЛЕКСАНДЪР ФИКОВ ФИКОВ

 

МАДЛЕНА ЦВЕТАНОВА ФИКОВА

 

234610063

Член

АНТОАНЕТА АНТОНОВА ХРИСТОВА

 

ГАНКА ТОДОРОВА МЯХОВСКА

 

234610070

Член

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

ЙОАНА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

 

234610074

Член

ДЕНИС СВЕТЛОЗАРОВ ГЪЛЪБОВ

 

ВЕРА АСЕНОВА АСЕНОВА

 

234610075

Член

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ

 

МИНКО ТАНЕВ ТАНЕВ

 

234610082

Член

ЙОАНА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

 

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

 

234610086

Член

ИРЕН ЕВГЕНИЕВА ТОМОВА

 

ВЕСКА ТЕНЧЕВА МИТРАКИЕВА

 

234610093

Член

ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

 

ЯНИЦА ТРАЯНОВА ПАШОВА

 

234610098

Член

РУМЯНА ПЕТРОВА ПОПОВА

 

АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ

 

234610100

Член

ГАЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

ЛИДИЯ СТОЯНОВА ДИМОВА

 

234610113

Председател

ИВАЙЛО БОЖИДАРОВ БОЖИНОВ

 

АНТОНИЯ ЙОСИФОВА БОНЕВА

 

234610118

Член

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЧАКОВА-КОСТОВА

 

ДИАНА МИТКОВА ВАНЧЕВА

 

234610053

Член

СВЕТЛА ИЛИЯНОВА СТОЙЧЕВА

 

ЗОЯ ВЕНКОВА РАДАЙСКА

 

234610081

Член

АЛБЕНА ДИМИТРОВА КАРАЛЕЕВА

 

АМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ПЕЕВА

 

234610112

Секретар

ДЕЯН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

 

АЛБЕНА ВАЛЕРИЕВА БОРИСЛАВОВА

 

234610104

Член

НЕДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

 

ХРИСТИНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

 

234610105

Член

РУМЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

 

НИКОЛАЙ РОСЕНОВ НИКОЛОВ

 

234610106

Секретар

АНДЖЕЛ НИКОЛОВ СЕДЛОВ

 

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ СКОРЧЕВ

 

           

234610108

Председател

САШО МИРОСЛАВОВ ЯНКОВ

 

АЛЕКСЕЙ ГАНЧЕВ САНДОВ

 

234610109

Член

РОЗА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА

 

ДАРА ЕМИЛОВА ИВАНОВА

 

           

234610112

Зам. председател

МИГЛЕНА ТОШКОВА ЕЛЕНКОВА

 

СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА

 

234610113

Член

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ БРАНДИЙСКИ

 

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ДЮЛГЕРОВА

 

234610116

Председател

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЗРИПАРОВ

 

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА

 

234610118

Председател

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЛЮБИКОВА

 

ШУРАЙ ЮНАЛ НУРИ

 

234610119

Секретар

ГЕРГАНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА

 

ТЕОДОР ХРИСТОВ АВТАНСКИ

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 18:03 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения