Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 93
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 212/02.07.2021г. от кмета на район „Лозенец” с предложение за освобождаване на общо 110 членове в 66 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 10 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 52 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 16 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 30 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 1 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Лозенец” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН

на заместван

Политическа сила

234609003

Член

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ШИВАРОВ

 

БОЯН ТОМОВ МИСЛИЕВ

 

Коалиция ИМВ

234609005

Секретар

ВИЛИНЕЯ ДИМИТРОВА МИШЕВА

 

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КИРКОВ

 

Коалиция "БСП за България"

234609005

Член

ПЕТЯ ПАВЛИНОВА МИЛОВА

 

ИВАННА ТОДОРОВА МИЛЕШКА

 

ПП ИТН

234609005

Член

АЛБЕНА НЕДЯЛКОВА КОНДАРЕВА

 

ИВАН ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ

 

Коалиция ГЕРБ-СДС

234609008

Член

КРИСТИАН БОГОМИЛОВ ПЕТРОВ

 

ДЕНИЦА МЕТОДИЕВА МУСЕВА

 

ПП ИТН

234609011

Член

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА МАРИНОВА

 

ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА НАКОВА

 

ПП ДПС

234609012

Зам. председател

ВАСКО ВАСКОВ ГИГОВ

 

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА ЧУРИЛОВА

 

Коалиция ГЕРБ-СДС

234609013

Член

ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА САВОВА

 

РУМЕН ХРИСТОВ ДРЕЗГАЧЕВ

 

Коалиция "БСП за България"

234609013

Член

БОРЯНА СТЕФАНОВА ЕРОТЕЕВА

 

ХРИСТО ИВАНОВ КОЦЕВ

 

ПП ДПС

234609015

Секретар

Валентина Николова Енчевска

 

Росица Петрова Николаева

 

Коалиция ГЕРБ-СДС

234609015

Член

АНТОАНЕТА РАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА - ГЕНАДИЕВА

 

БИЛЯНА ЛЮДМИЛОВА ЗДРАВКОВА

 

Коалиция "БСП за България"

234609016

Член

СТЕФАН ЛЮБЕНОВ ЕРОТЕЕВ

 

НИКОЛА БОРИСОВ НИКОЛОВ

 

ПП ДПС

234609017

Член

НАЙДЕН ЯНЕВ ИВАНОВ

 

ИЛОНКА МАТЕЕВА ПЕНЕВА

 

ПП ДПС

234609018

Секретар

ГАЛЕНА МИХАЙЛОВА МАЗГАЛОВА

 

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ КОНСТАНТИНОВ

 

ПП ИТН

234609018

Член

МАРТИНА ЧАВДАРОВА ВОЛЕВА

 

ДАМЯНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

 

ПП ДПС

234609019

Зам. председател

МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА

 

МИХАИЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ

 

ПП ИТН

234609019

Член

СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

СИЯНА БОЙКОВА ГЕОРГИЕВА

 

ПП ДПС

234609020

Секретар

СВЕТОСЛАВ ПАВЛОВ БОЯНОВ

 

ЖЕСИКА БИСЕРОВА ДУГАНОВА

 

ПП ДПС

234609021

Член

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

 

ДИАНА ДАНЧОВА ЛИНКОВА

 

ПП ИТН

234609023

Член

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

 

АЙЛИНА ЙОСИФОВА МЕХМЕД

 

ПП ДПС

234609023

Член

МИЛИЦА СВЕТОЗАРОВА КАЛИПАЦЕВА - ПЕТКОВА

 

ГЕОРГИ НЕНОВ ГЕОРГИЕВ

 

Коалиция "БСП за България"

234609024

Член

ЦВЕТЕЛИНА МИНЧЕВА ХОРОЗОВА

 

БИСТРА ВАЛЕНТИНОВА ПОПОВА

 

ПП ИТН

234609025

Член

СИЛВИЯ ХРИСТОВА МОРАВСКА

 

ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

 

ПП ИТН

234609025

Член

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

 

ТОЛИЯ АЛЕКСИЕВА БОЖИЛОВА

 

ПП ДПС

234609026

Член

ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВА МАРИНОВА

 

НАДЕЖДА АСЕНОВА ЕНЕВА

 

ПП ДПС

234609027

Председател

ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ СИВКОВ

 

ЗОРНИЦА АПОСТОЛОВА ШЕПКОВА

 

Коалиция ДБО

234609027

Зам. председател

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ

 

САШО ПЕТРОВ САШЕВ

 

ПП ИТН

234609028

Секретар

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЧАКАЛОВ

 

СВЕТЛАНА РАНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

ПП ИТН

234609028

Член

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ФИЛИПОВ

 

КОРАЙ  АКЪН

 

ПП ДПС

234609029

Член

МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА

 

СТЕФАН ПЕНЕВ ПЕНЕВ

 

ПП ИТН

234609029

Член

АЛДИН АЛДИНОВ БАЛАБАНОВ

 

МАРИЯ ЦЕНКОВА ГАРГОВА

 

ПП ДПС

234609030

Член

ДЖЕСИКА ЗДРАВКОВА ДАМЯНОВА

 

ДОНА ПЕНЕВА ПЕНЕВА

 

ПП ИТН

234609031

Зам. председател

ЧАВДАР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОЕВ

 

СЕВЕМГЮЛ ЕРГИН ПОМАКОВА

 

ПП ИТН

234609031

Член

КАТРИН РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА - СИНГХ

 

ВИЛИНЕЯ ДИМИТРОВА МИШЕВА

 

Коалиция "БСП за България"

234609032

Председател

СОФИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

 

ДАНИЕЛА СТАНИСЛАВОВА БЛАГОЕВА

 

ПП ИТН

234609033

Член

ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ТОШЕВ

 

БОРИС ИВАНОВ КИРИЛОВ

 

ПП ИТН

234609033

Член

ЛЮБЕН ИВАНОВ КРУМОВ

 

ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ПЪТЕВА

 

ПП ДПС

234609034

Член

ФАНИ СТОЯНОВА КАЛОЯНОВА

 

АТАНАС ВАСКОВ НАЙДЕНОВ

 

ПП ИТН

234609035

Председател

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

ДИАНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА

 

ПП ИТН

234609035

Член

ТОМИ ИВАНОВ ЦОНЕВ

 

БОРЯНА ДИМИТРОВА ШОЛИНОВА

 

ПП ДПС

234609036

Член

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРЦЕНКОВ

 

АННА ПЕТРОВА ШОПОВА

 

ПП ДПС

234609037

Секретар

КИРИЛ ТОШКОВ НИКОЛОВ

 

СПАСКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

 

Коалиция ГЕРБ-СДС

234609037

Член

ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ГЕОРГИЕВ

 

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ

 

ПП ДПС

234609038

Член

ЕМИЛ ГРИГОРОВ НАЙДЕНОВ

 

МАРИАНА ДИМИТРОВА ЦАКОВА

 

ПП ДПС

234609039

Председател

МИХАИЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ

 

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ

 

ПП ИТН

234609039

Член

СИЛВИЯ ИВАНОВА КРУМОВА

 

ПЕНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

 

ПП ДПС

234609040

Секретар

МИШО ЦВЕТАНОВ МИШЕВ

 

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЧАКАЛОВ

 

ПП ИТН

234609040

Член

ЛЮБОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА КОСТОВА

 

КРИСТИАН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ

 

Коалиция "БСП за България"

234609040

Член

ХРИСТИНА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

 

КАТЯ АТАНАСОВА ЧЕРВЕНКОВА

 

ПП ДПС

234609041

Секретар

ЖЕЛЯЗКО АНТОНОВ ПАНАЙОТОВ

 

ЧАВДАР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОЕВ

 

ПП ИТН

234609041

Член

АЛЕКСАНДРИНА АЛЕКСАНДРОВА САВОВА

 

ЦВЕТЕЛИН ЛЮДМИЛОВ СЕМОВСКИ

 

ПП ИТН

234609042

Член

ХРИСТИНА МИЛЧЕВА КОНСУЛОВА

 

ГЕОРГИ НЕНЧЕВ КАБАДЖОВ

 

ПП ИТН

234609042

Член

АДЕЛИНА АРА МАКЕДОНСКА

 

МИЛЕНА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

Коалиция "БСП за България"

234609043

Секретар

ДИМИТЪР ЙОСИФОВ РУСИН

 

НИКОЛИНА АТАНАСОВА ЧЕРВЕНКОВА

 

ПП ДПС

234609043

Член

ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ВЪРБАНОВ

 

МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА

 

ПП ИТН

234609043

Член

Велика Георгиева Хаджикостова

 

АНГЕЛИНА ИВАНОВА СТОИЧКОВА

 

Коалиция "БСП за България"

234609045

Член

ЕМИЛ ИВАНОВ ЖИВКОВ

 

ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ВЪРБАНОВ

 

ПП ИТН

234609046

Секретар

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ЖИВКОВА

 

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ КОВАЧЕВ

 

ПП ИТН

234609046

Член

ВЕНЦИСЛАВ КЪТОВ КЪТОВ

 

СИМОНА ПЛАМЕНОВА АСЕНОВА

 

Коалиция "БСП за България"

234609047

Член

МАРИНА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА

 

ДЖЕСИКА ЗДРАВКОВА ДАМЯНОВА

 

ПП ИТН

234609048

Председател

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА

 

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА

 

ПП ДПС

234609048

Секретар

ПАУЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

СТЕЛИЯНА РУМЕНОВА БАЕВА

 

Коалиция ГЕРБ-СДС

234609048

Член

ЕЛЕНА ИВАНОВА КОСТОВА

 

ИЛОНА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА

 

Коалиция ГЕРБ-СДС

234609048

Член

ЛИА МОМЧИЛОВА КОТЕРОВА

 

ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

 

ПП ИТН

234609049

Зам. председател

ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА

 

МАЙЯ СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

 

Коалиция "БСП за България"

234609050

Секретар

СТЕФАНИ БОЙКОВА НИНОВА

 

ЛЮБОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА КОСТОВА

 

Коалиция "БСП за България"

234609050

Член

ЖУЛИЕТА НИКОЛОВА ПЕНЧЕВА

 

ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

 

ПП ИТН

234609051

Член

АННА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА

 

ЕКАТЕРИНА РУМЕНОВА ВИСОКАЛИЙСКА

 

Коалиция ГЕРБ-СДС

234609051

Секретар

ЕКАТЕРИНА РУМЕНОВА ВИСОКАЛИЙСКА

 

АННА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА

 

Коалиция ГЕРБ-СДС

234609052

Член

ТЕРВЕЛ ЖЕЛЕВ КОСТОВ

 

СОФИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

 

ПП ИТН

234609053

Председател

ДИАНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА

 

ВЕЛИЗАР РОМАНОВ ВЕСЕЛИНОВ

 

ПП ИТН

234609053

Член

РАДИ НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ

 

КРАСИМИР ЕМИЛОВ ВУЧКОВ

 

ПП ИТН

234609054

Председател

ДАНИЕЛА СТАНИСЛАВОВА БЛАГОЕВА

 

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА

 

ПП ИТН

234609054

Секретар

ВАСИЛКА КРУМОВА МИТЕВА

 

АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ВАСИЛЕВ

 

Коалиция "БСП за България"

234609054

Член

МЕРИАН КИРИЛОВА МИТОВА

 

ВЕНЦИСЛАВ МАРИОВ ВЛАДИМИРОВ

 

ПП ДПС

234609055

Секретар

СТЕФАН ПЕНЕВ ПЕНЕВ

 

ИВАНКА ЗДРАВКОВА БЛАГОЕВА

 

ПП ИТН

234609056

Секретар

ДОНА ПЕНЕВА ПЕНЕВА

 

РАДИНА НИКОЛОВА ДАМЯНОВА-БЛАГОЕВА

 

ПП ИТН

234609057

Член

АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

 

МИЛЕНА КАЛИНОВА ГЕМЕДЖИЕВА

 

ПП ДПС

234609059

Секретар

ВАСКО ВАСИЛЕВ ШЕЛЯВСКИ

 

ПЕТЯ ПАВЛИНОВА МИЛОВА

 

ПП ИТН

234609060

Член

ДАРИО ЦВЕТОЗАРОВ ПЕТРОВ

 

ПЕТЪР АРТУР ГРИНОВЕР

 

ПП ДПС

234609062

Председател

НИКОЛ КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА

 

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОНИНА

 

Коалиция "БСП за България"

234609064

Председател

НИКОЛ МАНОЛОВА ТОПОЗЛИЙСКА

 

МАЯ РАХАМИН САВОВА

 

ПП ИТН

234609064

Член

ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИСТОСКОВ

 

КРУМ БОРИСЛАВОВ САВОВ

 

ПП ИТН

234609065

Член

СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА МАРИНОВА

 

МАРИНА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА

 

ПП ИТН

234609066

Секретар

ДИМИТЪР МИХАИЛОВ МИТКОВ

 

ПОЛИНА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА

 

ПП ИТН

234609066

Член

ХРИСТОМИР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

 

ЖЕЛЯЗКО АНТОНОВ ПАНАЙОТОВ

 

ПП ИТН

234609067

Член

ПОЛИНА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА

 

ТАШО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

 

ПП ИТН

234609068

Зам. председател

РАДИНА НИКОЛОВА ДАМЯНОВА-БЛАГОЕВА

 

АНАСТАСИЯ ТРАЯНОВА ДИМИТРОВА

 

ПП ИТН

234609068

Член

ВЕЛИЗАР РОМАНОВ ВЕСЕЛИНОВ

 

ВАНЕСА МАРТИН СТОЯНОВА

 

ПП ИТН

234609068

Член

ДАЯНА ЮЛИЯНОВА ДОСПАТЛИЕВА

 

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ФИЛИПОВ

 

ПП ДПС

234609069

Председател

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГАЦОВ

 

КАЛОЯН ИВАЙЛОВ ДОБРЕВ

 

Коалиция ГЕРБ-СДС

234609069

Зам. председател

ТЕОДОР ЕМИЛОВ ИВАНОВ

 

ЛЮДМИЛА ЦАКОВА КЪНЧЕВА

 

ПП ИТН

234609070

Зам. председател

ВЯРА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

ПП ИТН

234609070

Член

МЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА САВОВА

 

РАДОСЛАВ АТАНАСОВ КУРТЕВ

 

ПП ИТН

234609071

Член

НАДЕЖДА АНДРЕЕВА АНДРОВА

 

ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ПОПОВА

 

Коалиция "БСП за България"

234609071

Член

ТЕОДОР КИРИЛОВ НИКОЛОВ

 

МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ПОПОВА

 

ПП ДПС

234609072

Председател

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА

 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ КОЦЕВ

 

ПП ДПС

234609073

Председател

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

 

МИЛИЦА СВЕТОЗАРОВА КАЛИПАЦЕВА - ПЕТКОВА

 

Коалиция "БСП за България"

234609073

Секретар

РОСЕН ЕМИЛОВ ПОПОВ

 

ВЕНЕЛИН МИХАЙЛОВ МЛАДЕНОВ

 

ПП ИТН

234609073

Член

РОБЕРТ БОРИСОВ КОВАЧЕВ

 

МИШЕЛ ТОДОРОВА СТОЯНОВА

 

ПП ДПС

234609074

Секретар

КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

НИКОЛА ИВАЙЛОВ ВЕЛЧЕВ

 

ПП ИТН

234609075

Председател

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОСКОВ

 

КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

ПП ИТН

234609075

Председател

КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

ГАЛЕНА МИХАЙЛОВА МАЗГАЛОВА

 

ПП ИТН

234609075

Секретар

РЕНА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА - ЙОВАНОВИЧ

 

ТАТЯНА ГАЛИНОВА ЛАЛОВА

 

ПП ДПС

234609076

Председател

ЖИВКО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

 

ВЯРА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА

 

ПП ИТН

234609077

Член

ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

 

ТЕРВЕЛ ЖЕЛЕВ КОСТОВ

 

ПП ИТН

234609077

Член

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ КРЪСТАНОВ

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АНЧОВА

 

Коалиция "БСП за България"

234609079

Председател

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ГАЦОВ

 

ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ

 

Коалиция ГЕРБ-СДС

234609079

Член

ИВАНКА ЗДРАВКОВА БЛАГОЕВА

 

ЦВЕТАН ИЛИЯНОВ БОРИСОВ

 

ПП ИТН

234609080

Член

ОГНЯН БЕЦОВ ВЕЛКОВ

 

КАПКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

 

ПП ДПС

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 18:04 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения