Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 95
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Категории длъжностни лица, съгласно Изборния кодекс, имащи право на достъп до залата на РИК по време на приемане на изборните книжа и до Изчислителния пункт на РИК и ред на допускане

Във връзка с Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID – 19, утвърдени от д-р Стойчо Кацаров, Министър на здравеопазването и доц. д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор и като взе предвид разпоредбата на чл. 288а от Изборния кодекс и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т. 22-24 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

РЕШИ

Утвърждава режим на достъп до зоната на РИК 23 София в МФЗС „Арена Армеец София“, както следва:

Право на достъп до Изчислителния пункт /ИП/ на РИК 23 София и до залата, в която се приемат книжата от СИК в изборния ден имат: отговорникът на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно обслужване на техниката, представителите на преброителя, членовете на РИК, членовете на ЦИК, приносителите на протоколи от СИК/ССИК/ПСИК, регистрирани кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и иницативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, регистрирали кандидати, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване.

Регистрираните кандидати, наблюдателите, застъпниците на кандидатските листи, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, могат да присъстват при въвеждането на данните от протоколите на СИК/ССИК/ПСИК на предварително определените от РИК места, при осигурена пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни.

Наблюдателите, застъпниците на кандидатските листи, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати имат право на по един свой представител, който се придружава до и от определената за тях зона от технически сътрудник на РИК 23 София.

Регистрираните кандидати от една и съща кандидатска листа на кандидати за народни представители се допускат при спазване на Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID – 19, утвърдени от д-р Стойчо Кацаров, Министър на здравеопазването и доц. Д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор и при съблюдаване на максималния капацитет на определеното за това място.

При запълване на капацитета на мястото, допускането на допълнителен брой хора от различните категории длъжностни лица, съгласно чл. 288а ИК, ще се осъществи при освобождаване на пространство.

Във всички хипотези, посочени в настоящото решение, Председателят на РИК 23 София дава изрично указание за допускане.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения