Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 96
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК 23 и Изчислителния пункт към РИК 23 при упражняване на правомощията на РИК 23 по чл. 287 и сл. ИК на 11 юли 2021 г.

С оглед създаване на организация за законосъобразно и ефективно упражняване правомощията на РИК 23 по приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали след обявяване края на изборния ден на 11.07.2021г., на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23) утвърждава План-схема на разположението на личния състав и материално-техническото обезпечение на РИК 23, и Изчислителния пункт към РИК 23 при упражняване на правомощията по чл. 287 и сл. ИК на 11.07.2021г. в МФСЗ "Арена Армеец София".

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23), 

Р Е Ш И:

Утвърждава схема на зала „Арена Армеец“, която не се публикува.

Упълномощава г-жа Живка Котева, Председател на РИК 23 и г-жа Полина Витанова – секретар на РИК 23, да подпишат план-схемата за „Съгласувал“ от името на комисията.

Схемата не се публикува.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения