Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 97-НС
София, 03.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване на специалисти – технически сътрудници към РИК 23

С оглед осигуряване на добра и безопасна организация, Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID – 19, утвърдени от д-р Стойчо Кацаров, Министър на здравеопазването и доц. д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор за провеждане на изборите на народни представители в страната на 11.07.2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID – 19, оптимизиране на процеса  и  подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и Писмо изх. на ОА 23-08844/02.07.2021 г. на Областен управител на област София,

На основание чл. 72, ал.1 т. 1 във връзка с чл. 63 ИК и решение № 10-НС София, 13 май 2021 на ЦИК , Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

РЕШИ:

Назначава 61 /шестдесет и един/ броя специалисти – технически сътрудници, за подпомагане на РИК 23, както следва:

Три имена

ЕГН

1

Павел Стоянов Тодоров

 

2

Боян Ангелов Ангелов

 

3

Димитринка Симеонова Симова

 

4

Полина Жариева Караманлиева-Бонева

 

5

Десислава Георгиева Станимирова

 

6

Гергана Станоева Сеферинкина

 

7

Мариана Генова Томова

 

8

Радостина Тодорова Георгиева-Цанкова

 

9

Весела Петрова Вачева

 

10

Силвия Дамянова Фиданова

 

11

Славея Димитрова Георгиева

 

12

Росинка Григорова Лазарова

 

13

Ива Светославова Андонова-Захариева

 

14

Валентина Петрова Манолова

 

15

Нилюфер Бахар Мехмед

 

16

Цветелина Павлова Златанова

 

17

Албена Богомилова Лозева

 

18

Мартин Иванов Рунчев

 

19

Звездица Димитрова Владимирова

 

20

Кирил Димитров Симеонов

 

21

Денислава Димитрова Божинова

 

22

Мариела Симеонова Найденова

 

23

Михаела Петева Михова

 

24

Никола Димитров Лазаров

 

25

Анета Калоянова Пенева

 

26

Александра Николаева Петрова

 

27

Мария Георгиева Гончева

 

28

Камелия Димитрова Костадинова

 

29

Десислава Станкова Димитрова

 

30

Владимира Валериева Велкова

 

31

Анна Николаева Цачева

 

32

Валя Миладинова Мудева

 

33

Красимира Георгиева Савова

 

34

Ели Христова Петрова

 

35

Мария Наньова Кацарска

 

36

Мирослава Юлий Рудолф

 

37

Деница Славчева Тодорова

 

38

Венета Павлова Гуевска

 

39

Светлин Любомиров Станков

 

40

Момчил Красимиров Старидолски

 

41

Ивана Димитрова Минкина

 

42

Мадлена Ставрева Коларова

 

43

Силвия Емилова Владимирова

 

44

Камелия Богомилова Пандалиева

 

45

Иванка Атанасова Грънчарова

 

46

Валентин Стефанов Зарков

 

47

Динко Николов Илов    

 

48

Ваньо Николов Кривлев

 

49

Албена Миткова Димитрова

 

50

Борис Благоев Пантев

 

51

Марияна Василева Цанева

 

52

Ваня Ботева Пандазиева

 

53

Валентин Красидаров Величков

 

54

Марианна Богданова Павлова

 

55

Весела Божидарова Алексиева

 

56

Соня Николова Кръстева

 

57

Самуил Марков Главчев

 

58

Кристин Чавдарова Димова

 

59

Герасим Ангелов Пенчев

 

60

Ренета Антонова Илиева

 

61

Симона Маринова Йосифова

 

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област София за сключване на договори.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Димитър Петров Шалъфов

* Публикувано на 03.07.2021 в 15:18 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения