Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 98-НС
София, 03.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

 

Постъпило е заявление с вх. № 208/02.07.2021г. на РИК 23 от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ , представлявана от Красимир Дончев Каракачанов, Веселин Найденов Марешки и Валери Симеонов Симеонов чрез Николай Димитров Гергинов, в качеството му на пълномощник, с коeто e представен списък с 95 (деветдесет и пет) представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР

Списъкът с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

 

Име

ЕГН

Пълномощно

Грешка

1

Атанас Николаев Грънчаров

 

0019/02.07.2021

Лицето е регистрирано като член на СИК 234610072

2

Ирина Илиева Йорданова

 

0023/02.07.2021

Ирина Илиева Йорданова (ЕГН:……….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИРЕНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА)

3

Евгени Иванов Йовев

 

0042/02.07.2021

Евгени Иванов Йовев (ЕГН: :……….)) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ЙОВЕВ)

4

Силвестър Пенков Върбанов

 

0046/02.07.2021

Силвестър Пенков Върбанов (ЕГН: :……….)  - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СИЛВЕСТАР ПЕНКОВ ВЪРБАНОВ)

5

Антон Константинов Оруш

 

0047/02.07.2021

Антон Константинов Оруш (ЕГН: :……….)) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНТОН-КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ОРУШ)

6

Иван Борисов Шаранков

 

0048/02.07.2021

Лицето е регистрирано за представител от БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

7

Снежана Димитрова Томева

 

0051/02.07.2021

Снежана Димитрова Томева (ЕГН: :……….)) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ТОМЕВА)

8

Красимира Красимирова Господинова

 

0052/02.07.2021

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

9

Георги Любомиров Господинов

 

0053/02.07.2021

Лицето е регистрирано като член на СИК 234617059

10

Емил Василев Стойканов

 

0055/02.07.2021

Лицето е регистрирано като член на СИК 234602004

11

Адриана Сидней Колдерон

 

0070/02.07.2021

Адриана Сидней Колдерон (ЕГН: :……….)) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АДРИАНА СИДНЕЙ КАЛДЕРОН)

12

Красимира Борисова Памуйкова

 

0085/02.07.2021

Красимира Борисова Памуйкова (ЕГН: :……….)) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КРАСИМИРА БОРИСОВА ПАЛУЙКОВА)

13

Таня Борисова Хаджигенова

 

0091/02.07.2021

Таня Борисова Хаджигенова (ЕГН: :……….)) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ТЯНКА БОРИСОВА ХАДЖИГЕНОВА)

14

Лейла Абдалхайх Ибрахим

 

0095/02.07.2021

Лейла Абдалхайх Ибрахим (ЕГН: :……….)) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛЕЙЛА АБДАЛХАЙ ИБРАХИМ)

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За общо 81 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Отказва да публикува списък с представители за лицата с устовени от „Информационно обслужване“ АД несъответствия, съгласно мотивната част на настоящото решение.
 2. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 81 представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ за изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г., както следва:
 

Име

ЕГН

Пълномощно

1

Николина Любомирова Христова

 

0001/02.07.2021

2

Божидар Стоянов Михайлов

 

0002/02.07.2021

3

Ангел Чавдаров Ангелов

 

0003/02.07.2021

4

Сийка Христова Петрова

 

0004/02.07.2021

5

Иван Петров Пройнов

 

0005/02.07.2021

6

Георги Василев Георгиев

 

0006/02.07.2021

7

Изабела Георгиева Георгиева-Карагеоргиева

 

0007/02.07.2021

8

Елена Георгиева Иванова

 

0008/02.07.2021

9

Йоана Георгиева Ангелова

 

0009/02.07.2021

10

Диляна Георгиева Георгиева

 

0010/02.07.2021

11

Васил Георгиев Димитров

 

0011/02.07.2021

12

Дора Бойкова Павлова

 

0012/02.07.2021

13

Цветиляна Людмилова Вутова

 

0013/02.07.2021

14

Стайко Венциславов Вутов

 

0014/02.07.2021

15

Борислав Георгиев Марценков

 

0015/02.07.2021

16

Албена Стефанова Михайлова

 

0016/02.07.2021

17

Димо Росенов Хитов

 

0017/02.07.2021

18

Ива Любомирова Хитова

 

0018/02.07.2021

19

Цвети Кирилова Велинова

 

0020/02.07.2021

20

Кристиан Давидов Каландадзе

 

0021/02.07.2021

21

Мариана Илиева Климова

 

0022/02.07.2021

22

Свилен Стоянов Стоянов

 

0024/02.07.2021

23

Маргарита Славова Василева

 

0025/02.07.2021

24

Николина Илиева Цанковска

 

0026/02.07.2021

25

Райна Савова Костадинова

 

0027/02.07.2021

26

Гергана Желева Желева

 

0028/02.07.2021

27

Мария Желева Желева

 

0029/02.07.2021

28

Атанаска Димитрова Димитрова

 

0030/02.07.2021

29

Стефан Желев Желев

 

0031/02.07.2021

30

Мариан Христов Косовски

 

0032/02.07.2021

31

Владимир Христов Косовски

 

0033/02.07.2021

32

Петър Красимиров Коцъшки

 

0034/02.07.2021

33

Инна Николова Ванкова

 

0035/02.07.2021

34

Бисер Ганчев Стоянов

 

0036/02.07.2021

35

Донка Желязкова Чуклева

 

0037/02.07.2021

36

Седефка Николова Дудина

 

0038/02.07.2021

37

Ангел Красимиров Асенов

 

0039/02.07.2021

38

Красимира Димитрова Скординова-Георгиева

 

0040/02.07.2021

39

Георги Петров Георгиев

 

0041/02.07.2021

40

Спаска Иванова Йовева

 

0043/02.07.2021

41

Стефанка Благоева Аджарова

 

0044/02.07.2021

42

Христомил Милков Аджаров

 

0045/02.07.2021

43

Лилия Христова Вутева

 

0049/02.07.2021

44

Петко Спасов Панчев

 

0050/02.07.2021

45

Йорданка Иванова Атанасова

 

0054/02.07.2021

46

Васил Венков Василев

 

0056/02.07.2021

47

Милена Димова Тодорова

 

0057/02.07.2021

48

Добринка Стоянова Атанасова

 

0058/02.07.2021

49

Христо Николов Янев

 

0059/02.07.2021

50

Аделина Димитрова Ризова

 

0060/02.07.2021

51

Стефан Бориславов Иванов

 

0061/02.07.2021

52

Лиляна Иванова Пенева

 

0062/02.07.2021

53

Кирил Тодоров Апостолов

 

0063/02.07.2021

54

Мария Кирилова Лесева

 

0064/02.07.2021

55

Здравко Благоев Вангелов

 

0065/02.07.2021

56

Антоанета Зиновиева Янес

 

0066/02.07.2021

57

Роза Костова Райнова

 

0067/02.07.2021

58

Марчело Иванов Величков

 

0068/02.07.2021

59

Росита Николаева Георгиева

 

0069/02.07.2021

60

Милка Владимирова Величкова

 

0071/02.07.2021

61

Велика Христова Величкова

 

0072/02.07.2021

62

Боян Ангелов Илиев

 

0073/02.07.2021

63

Милчо Михайлов Димитров

 

0074/02.07.2021

64

Димитър Георгиев Костадинов

 

0075/02.07.2021

65

Славчо Тенев Тенев

 

0076/02.07.2021

66

Стефани Георгиева Танова

 

0077/02.07.2021

67

Иван Даниелов Иванов

 

0078/02.07.2021

68

Десислава Иванова Футекова

 

0079/02.07.2021

69

Вяра Тимотеева Футекова

 

0080/02.07.2021

70

Данаил Тимотеев Футеков

 

0081/02.07.2021

71

Валерия Антонова Миланова

 

0082/02.07.2021

72

Галина Петрова Миланова

 

0083/02.07.2021

73

Мадлен Христова Петрова

 

0084/02.07.2021

74

Десинора Атанасова Атанасова

 

0086/02.07.2021

75

Венцислав Димитров Димитров

 

0087/02.07.2021

76

Добрин Иванов Димитров

 

0088/02.07.2021

77

Кристияна Николаева Брънзалова

 

0089/02.07.2021

78

Иван Стефанов Байчев

 

0090/02.07.2021

79

Юлияна Георгиева Стефанова

 

0092/02.07.2021

80

Борислав Кънчев Кутев

 

0093/02.07.2021

81

Ивайло Бориславов Кутев

 

0094/02.07.2021

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Димитър Петров Шалъфов

* Публикувано на 03.07.2021 в 15:18 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения