Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
София, 03.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

Постъпило е заявление с вх. № 209/02.07.2021г. на РИК 23 от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, представлявана от Атанас Атанасов и Христо Иванов чрез Антонина Минчева Душева, в качеството й на пълномощник, с коeто e представен списък със 112 (сто и дванадесет) представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР

Списъкът с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Пълномощно

Грешка

1

Елица Димова Михалева

 

14 от 02.07.2021г.

Елица Димова Михалева (ЕГН:……….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛИЦА ДИМОВА МИХАЛЕВА-САЧАНСКА)

2

Miroslav Bogdanov Datcheff

 

15 от 02.07.2021г.

Miroslav Bogdanov Datcheff (ЕГН: ……….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МИРОСЛАВ БОГДАНОВ ДАЧЕВ)

3

Цветан Петров Найденов

 

19 от 02.07.2021г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234617029

4

Мария-Елена Асенова Бояджиева

 

34 от 02.07.2021г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234615087

5

Гергана Панйотова Бакалова

 

45 от 02.07.2021г.

Гергана Панйотова Бакалова (ЕГН: ……….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГЕРГАНА ПАНАЙОТОВА БАКАЛОВА)

6

Галина Петрова Миланова

 

46 от 02.07.2021г.

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

7

Данаил Тимотеев Футеков

 

47 от 02.07.2021г.

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

8

Вяра Тимотеева Футекова

 

49 от 02.07.2021г.

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

9

Десислава Иванова Футекова

 

50 от 02.07.2021г.

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

10

Валерия Антонова Миланова

 

52 от 02.07.2021г.

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

11

Тодор Николов Николов

 

77 от 02.07.2021г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 254612040

12

Ангел Станчев Атанасов

 

82 от 02.07.2021г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234610120

13

Николина Трайкова Кузманова

 

88 от 02.07.2021г.

Николина Трайкова Кузманова (ЕГН: ……….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НИКОЛИНА ТРАЙКОВА КУЗМАНОВА-ТЕНЧЕВА)

14

Иван Димитров Христов

 

89 от 02.07.2021г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 261800015

15

Йоан Емил Кръстев

 

97 от 02.07.2021г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 244601046

16

Любен Иванов Бубев

 

98 от 02.07.2021г.

Лицето е кандидат от Български национален съюз – НД (25)

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За общо 96 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Отказва да публикува списък с представители за лицата с устовени от „Информационно обслужване“ АД несъответствия, съгласно мотивната част на настоящото решение.
 2. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 96 представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г., както следва:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Пълномощно

1

Александър Андреев Чиликов

 

1 от 02.07.2021г.

2

Асен Любенов Найденов

 

2 от 02.07.2021г.

3

Дора Николаева Мънчева

 

3 от 02.07.2021г.

4

Георги Руменов Урумов

 

4 от 02.07.2021г.

5

Боян Димитров Юруков

 

5 от 02.07.2021г.

6

Георги Петров Димитров

 

6 от 02.07.2021г.

7

Вергиния Стефанова Филева

 

7 от 02.07.2021г.

8

Мария Димитрова Батчева

 

8 от 02.07.2021г.

9

Силвия Любомирова Паунова

 

9 от 02.07.2021г.

10

Евгения Джордж Янис

 

10 от 02.07.2021г.

11

Надежда Любомирова Николова

 

11 от 02.07.2021г.

12

Димана Стефанова Стефанова

 

12 от 02.07.2021г.

13

Григори Андреев Караниколов

 

13 от 02.07.2021г.

14

Росица Любенова Симеонова

 

16 от 02.07.2021г.

15

Георги Крумов Данков

 

17 от 02.07.2021г.

16

Слави Христов Студенков

 

18 от 02.07.2021г.

17

Елена Кирилова Цонева

 

20 от 02.07.2021г.

18

Даниел Николаев Христов

 

21 от 02.07.2021г.

19

Мария Георгиева Славчева

 

22 от 02.07.2021г.

20

Антони Инко Разпопов

 

23 от 02.07.2021г.

21

Аврора Спартакова Керемидчиева

 

24 от 02.07.2021г.

22

Венелин Венелинов Дерибеев

 

25 от 02.07.2021г.

23

Яне Илиев Кателиев

 

26 от 02.07.2021г.

24

Йордан Станиславов Богев

 

27 от 02.07.2021г.

25

Веселин Лазаров Хинов

 

28 от 02.07.2021г.

26

Симеон Димитров Конакчиев

 

29 от 02.07.2021г.

27

Свилен Иванов Стефанов

 

30 от 02.07.2021г.

28

Недялка Давидова Касабова

 

31 от 02.07.2021г.

29

Радослав Стефанов Стоянов

 

32 от 02.07.2021г.

30

Борис Златков Димитров

 

33 от 02.07.2021г.

31

Йорданка Яворова Шопова

 

35 от 02.07.2021г.

32

Живко Добромиров Желев

 

36 от 02.07.2021г.

33

Джана-Мария Стойкова Стойкова

 

37 от 02.07.2021г.

34

Илиян Юлиянов Александров

 

38 от 02.07.2021г.

35

Георги Томов Попов

 

39 от 02.07.2021г.

36

Анджела Александрова Кантарджиева

 

40 от 02.07.2021г.

37

Павел Стефанов Кършев

 

41 от 02.07.2021г.

38

Стефан Мирославов Стефанов

 

42 от 02.07.2021г.

39

Йордан Атанасов Йорданов

 

43 от 02.07.2021г.

40

Гергана Любомирова кичева

 

44 от 02.07.2021г.

41

Серафим Тимотеев Футеков

 

48 от 02.07.2021г.

42

Розалина Кирилова Лъскова

 

51 от 02.07.2021г.

43

Стефан Стефанов Терзиев

 

53 от 02.07.2021г.

44

Доротея Енчева Янкова

 

54 от 02.07.2021г.

45

Галин Грозев Грозев

 

55 от 02.07.2021г.

46

Анжела Константинова Недялкова

 

56 от 02.07.2021г.

47

Петко Марков Димитров

 

57 от 02.07.2021г.

48

Валери Михайлов Иванов

 

58 от 02.07.2021г.

49

Никола Радостин Христов

 

59 от 02.07.2021г.

50

Христиан Тихомиров Христов

 

60 от 02.07.2021г.

51

Нона Бориславова Кринчева

 

61 от 02.07.2021г.

52

Йорданка Петрова Петрова

 

62 от 02.07.2021г.

53

Лата Петринелова Гочева

 

63 от 02.07.2021г.

54

Адриана Николаева Иванова

 

64 от 02.07.2021г.

55

Георги Хариев Бекяров

 

65 от 02.07.2021г.

56

Васил Манолов Манолов

 

66 от 02.07.2021г.

57

Мирела Стефанова Стефанова

 

67 от 02.07.2021г.

58

Елизабета Петкова Зайкова

 

68 от 02.07.2021г.

59

Мартин Михайлов Михайлов

 

69 от 02.07.2021г.

60

Марта Христова Джалева

 

70 от 02.07.2021г.

61

Константин Илиев Илиев

 

71 от 02.07.2021г.

62

Иван Тачев Тачев

 

72 от 02.07.2021г.

63

Нели Кирилова Кръстева

 

73 от 02.07.2021г.

64

Георги Христов Ботев

 

74 от 02.07.2021г.

65

Иван Георгиев Иванов

 

75 от 02.07.2021г.

66

Данита Николаева Заричинова

 

76 от 02.07.2021г.

67

Петя Иванова Велева-Димитрова

 

78 от 02.07.2021г.

68

Румяна Николаева Дойчинова

 

79 от 02.07.2021г.

69

Николай Екимов Екимов

 

80 от 02.07.2021г.

70

Петя Георгиева Йовчева

 

81 от 02.07.2021г.

71

Калина Георгиева Данкова

 

83 от 02.07.2021г.

72

Петко Кирилов Дичев

 

84 от 02.07.2021г.

73

Виктор Ангелов Дачев

 

85 от 02.07.2021г.

74

Владимир Руменов Михов

 

86 от 02.07.2021г.

75

Андрей Деянов Деянов

 

87 от 02.07.2021г.

76

Невяна Руменова Чурукова

 

90 от 02.07.2021г.

77

Александър Николаев Иванов

 

91 от 02.07.2021г.

78

Милен Иванков Сталев

 

92 от 02.07.2021г.

79

Йолинка Николаева Дичева

 

93 от 02.07.2021г.

80

Мартин Славчев Янков

 

94 от 02.07.2021г.

81

Гергана Костадинова Куцева

 

95 от 02.07.2021г.

82

Иван Здравков Тонков

 

96 от 02.07.2021г.

83

Александър Едуард Върхошков

 

99 от 02.07.2021г.

84

Марта Димитрова Нешова

 

100 от 02.07.2021г.

85

Росен Александров Иванов

 

101 от 02.07.2021г.

86

Милена Сребренова Пишмирова

 

102 от 02.07.2021г.

87

Калина Сергеева Дукова

 

103 от 02.07.2021г.

88

Ивайло Йорданов Ангелов

 

104 от 02.07.2021г.

89

Силвия Антонова Инджова-Васикова

 

105 от 02.07.2021г.

90

Емил Валентинов Гьорев

 

106 от 02.07.2021г.

91

Христо Господинов Шопов

 

107 от 02.07.2021г.

92

Павел Стоянов Бараков

 

108 от 02.07.2021г.

93

Бончо Едуард Върхошков

 

109 от 02.07.2021г.

94

Ивайло Венциславов Марков

 

110 от 02.07.2021г.

95

Раффи Гарбис Неврузян

 

111 от 02.07.2021г.

96

Калина Пламенова Бобокова

 

112 от 02.07.2021г.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Димитър Петров Шалъфов

* Публикувано на 03.07.2021 в 15:18 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения