№ 112-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 2 /два/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район “Младост“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 111-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Красно село”

№ 110-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Постъпил сигнал по електронна поща с вх. № 270/27.09.2022 год. на РИК-23

№ 109-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Постъпил сигнал по електронна поща с вх. № 266/27.09.2022 год. на РИК-23

№ 108-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Агитационни материали в нарушение на чл. 183 от ИК на територията на СО, р-н Младост

№ 107-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Лозенец”

№ 106-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Витоша”

№ 105-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Постъпил сигнал по електронна поща с вх. № 262/26.09.2022 год. на РИК-23

№ 104-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Постъпила жалба по електронна поща с вх. № 261/26.09.2022 год. на РИК-23

№ 103-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването и оповестяване мерките, позволяващи на тези избиратели да гласуват в деня за провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.  

№ 102-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 11 /единадесет броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 101-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти – технически сътрудници към РИК 23

№ 100-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Определяне на реда и начина за предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК  

№ 99-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1 /един/ брой служебна секционна избирателна комисия /СИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 98-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 2 /два/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 97-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Красно село “ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 96-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Лозенец”

№ 95-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

№ 94-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

№ 93-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Младост“

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения