№ 96-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Лозенец”

№ 95-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

№ 94-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

№ 93-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Младост“

№ 92-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Триадица“

№ 91-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Лозенец“

№ 90-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Изгрев“

№ 89-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Красно село“

№ 88-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Красно село”

№ 87-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Младост”

№ 86-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Постъпил сигнал по електронна поща с вх. № 227/21.09.2022 год. на РИК-23

№ 85-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Агитационни материали в нарушение на чл. 183 от ИК на територията на СО, р-н "Младост"

№ 84-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Агитационни материали в нарушение на чл. 183 ИК на територията на СО, р-н "Изгрев"

№ 83-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Витоша”

№ 82-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Студентски”

№ 81-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район “Витоша” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 80-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район “Младост” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 79-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район “Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 78-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район “Лозенец” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 77-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район район “Изгрев” и утвърждаване списъците с резервните членове

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения