№ 76-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 75-НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Триадица”

№ 74-НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/.

№ 73-НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

№ 72-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК 23 и Изчислителния пункт към РИК 23 при упражняване на правомощията на РИК 23 по чл. 287 и сл. от ИК на 02 октомври 2022 г.

№ 71-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Категории лица и длъжностни лица съгласно ИК, имащи право на достъп до залата на РИК и до Изчислителния пункт към РИК и ред на допускане.

№ 70-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Изгрев”

№ 69-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Постъпил сигнал по електронна поща с вх. № 185/16.09.2022 год. на РИК-23

№ 68-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Постъпил сигнал по електронна поща с вх. № 182/15.09.2022 год. на РИК-23

№ 67-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Красно село”

№ 66-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 65-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Витоша”

№ 64-НС / 08.09.2022

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на Николина Драганова Чакърова-Вълкова, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители КП „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

№ 63-НС / 08.09.2022

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

№ 62-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Промяна на фамилното име на кандидат за народен представител

№ 61-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Увеличаване на възнагражденията на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК 23 - София

№ 60-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“  и утвърждаване списъците с резерви

№ 59-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 73 /седемдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Витоша“  и утвърждаване списъците с резерви

№ 58-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 53 /петдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски“и утвърждаване списъците с резерви

№ 57-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 125 /сто двадесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост“  и утвърждаване списъците с резерви

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения