Заседания

Заседание от дата 26.10.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 66-ПВР/НС / 26.10.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев”

№ 65-ПВР/НС / 26.10.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

№ 64-ПВР/НС / 26.10.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 63-ПВР/НС / 26.10.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

№ 62-ПВР/НС / 26.10.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения