Заседания

Заседание от дата 01.11.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 83-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 9 /девет/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 82-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 81-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1 /един/ брой служебна секционна избирателна комисия /СИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 80-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 2 /два/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 79-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“, община Столична

№ 78-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Младост“, община Столична

№ 77-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Лозенец“, община Столична

№ 76-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Изгрев“, община Столична

№ 75-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Триадица“, Столична община

№ 74-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 73-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 72-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : категории лица и длъжностни лица съгласно ИК, имащи право на достъп до залата на РИК и до Изчислителния пункт към РИК и ред на допускане.

№ 71-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/.

№ 70-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

№ 69-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 68-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев”

№ 67-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения