Заседания

Заседание от дата 11.11.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 153-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Закриване на служебна избирателна секция в район Младост

№ 152-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 3/три/ броя ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в район „Студентски”  и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 151-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 6/шест/ брой избирателна секция в лечебно заведение, включително в COVID отделение, в район „Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 150-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 3/три/ броя ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в район „Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 149-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 3/три/ броя ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в район „Панчарево” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 148-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 3/три/ броя ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в район „Изгрев”  и утвърждаване списъците с резервните членове

№  147-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Закриване на служебна избирателна секция в район Красно село

№ 146-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост“

№ 145-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 3/три/ броя ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в район „Mладост”и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 144-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 3/три/  броя ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в район „Лозенец”и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 143-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 3/три/ броя ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в район „Витоша” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 142-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 4/четири/ броя ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в район „Красно село” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 141-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3/три/ брой избирателна секция в лечебно заведение, включително в COVID отделение, в район „Красно село” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 140-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

№ 139-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 138-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Студентски“

№ 137-НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък с представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

№ 136- НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък с представители на КП „Продължаваме Промяната“

№ 135-НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък с представители на КП ГЕРБ – СДС

№ 134-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

№ 133-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък с представители на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

№ 132-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1 /един/ брой избирателна секция в лечебно заведение, включително в COVID отделение, в район „Витоша” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 131-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 2/два/ брой избирателна секция в лечебно заведение, включително в COVID отделение, в район „Младост”  и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 130-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1 /един/ брой избирателна секция в лечебно заведение, включително в COVID отделение, в район „Изгрев”  и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 129-ПВР/НС / 11.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 2/два/ брой избирателна секция в лечебно заведение, включително в COVID отделение, в район „Лозенец” и утвърждаване списъците с резервните членове

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения