Заседания

Заседание от дата 19.11.2021 от 17:10 часа.

Решения

№ 197-ПВР / 19.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 196-ПВР / 19.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Студентски“  

№ 195-ПВР / 19.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Панчарево”

№ 194-ПВР / 19.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село“  

№ 193-ПВР / 19.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост“

№ 192-ПВР / 19.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев”

№ 191-ПВР / 19.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 190-ПВР / 19.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък с представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева – Матеева на нов /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 189-ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на СО - р-н Красно село, р-н Триадица, р-н Младост, р-н Студентски Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на СО - р-н Красно село, р-н Триадица, р-н Младост, р-н Студентски

№ 188-ПВР / 19.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

№ 187-ПВР / 19.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък с представители на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат на нов /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения