Заседания

Заседание от дата 30.11.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

ОТНОСНО : Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

№ 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

ОТНОСНО : Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

№ 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

ОТНОСНО : Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

№ 213-ПВР / 30.11.2021

ОТНОСНО : Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 21.11.2021 г., до 20.00 ч.

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения