№ 21-НС / 11.10.2021

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

№ 20-НС / 11.10.2021

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „МИР“            за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

№ 19-ПВР/НС / 08.10.2021

ОТНОСНО : Сигнал от Димитър Стоянов Ралев относно билбордове с надписи на Демократична България обединение – ВРЕМЕ Е, БЪЛГАРИЯ.

№ 18-ПВР/НС / 08.10.2021

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на РИК 23 за приемане на бюлетини и изборни книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката

№ 17-НС / 08.10.2021

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП “БРИГАДА” за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

№ 16-НС / 08.10.2021

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

№ 15-НС / 01.10.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните от РИК удостоверения за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

№ 14-ПВР/НС/ / 01.10.2021

ОТНОСНО : Подаване на писмените предложения от кметовете на райони за назначаване съставите на СИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. , Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23

№ 13-НС / 01.10.2021

ОТНОСНО : Подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от политически партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 12-ПВР/НС/ / 01.10.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ (без подвижни и служебни) и разпределяне на местата за членове и местата в ръководствата на СИК в Двадесет и трети район – София за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 11-ПВР/НС / 01.10.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни избирателни комисии в Двадесет и трети район – София за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 10-ПВР/НС / 01.10.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 9-ПВР/НС/ / 01.10.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Двадесет и трети изборен район – София за  произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 8-ПВР/НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Определяне на членове на РИК имащи право да правят изявления от името на Районна избирателна комисия 23– София град

№ 7-ПВР/НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Назначаване на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК

№ 6-ПВР/НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Създаване на работни групи и разпределяне членовете на РИК 23 в работните групи

№ 5-НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети и за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в РИК за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

№ 4-ПВР/НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

№ 3-ПВР/НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Приемане на решение относно печата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

№ 2 / 25.09.2021

ОТНОСНО : Приемане на правила относно номерацията на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София и начин на обявяване

Календар

Решения

  • № 61-ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.  

  • № 60-НС / 19.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

  • № 59-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

всички решения