Архив избори:
15.07.2021

Заседание на РИК 23 София

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 15.07.2021г. от 17:00 часа.

03.07.2021

Обучителни материали за членовете на СИК

Презентация СИК

Обучителен видеоматериал на РИК23 за СИК / Избори за народни представители на 11.07.2021 г.

02.07.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК за 23 ИР

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В 23 ИР – СОФИЯ-ГРАД

 

 

Административен район

Дата и час на обучението

Място на провеждане на обучението

Красно село

04.07.2021 год. – 14.00 часа

04.07.2021 год. – 16.00 часа

ОКИ Красно село – бул. „Цар Борис III“ № 41 – зала 3

 

Изгрев

04.07.2021 год. – 18.00 часа

05.07.2021 год. – 18.00 часа

Общинска сграда на ул. „А. П. Чехов“ 16А – голям салон 2-ри етаж

 

Лозенец

05.07.2021 год. – 18.00 часа

06.07.2021 год. – 18.00 часа

Университет по архитектура, строителство и геодезия – Аула

 

Триадица

06.07.2021 год. – 18.00 часа

06.07.2021 год. – 19.00 часа

 

СБАЛАГ „Майчин дом“ – Аула

 

Младост

06.07.2021 год. – 18.00 часа

07.07.2021 год. – 18.00 часа

08.07.2021 год. – 18.00 часа

145 ОУ – Младост 1А

Студентски

04.07.2021 год. – 11.00 часа

05.07.2021 год. – 18.00 часа

„Минно – геоложки университет" – зала 400 „Аула Максима“

 

Витоша

05.07.2021 год. – 18.00 часа

ОКИ Красно село – бул. „Цар Борис III“ № 41 – зала 1

 

Панчарево

07.07.2021 год. – 17.00 часа

 

Салона на Читалище „Виделина“

 

09.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 09.07.2021 г. от 17.00 часа.

08.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 08.07.2021 г. от 17.00 часа.

28.06.2021

Условия и ред за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на11 юли 2021г.

Условията и редът за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. са приети Решение № 184/07.06.2021г на ЦИК https://www.cik.bg/bg/decisions/184/2021-06-07

Предложението за упълномощени представители се представя и в електронна форма съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 184/07.06.2021г

26.06.2021

Образец на бюлетина за гласуване в избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. на РИК 23 София

26.06.2021

Съобщение

Централната избирателна комисия изразява следното становище по повод многобройните въпроси относно гласуване на лицата, които в изборния ден се намират на почивка в страната:

Изборният кодекс не предвижда възможност за гласуване на лица, които в изборния ден се намират на място, различно от постоянния и настоящия им адрес, независимо дали са настанени в хотел или друго място за подслон (почивка), или обитават свои собствени имоти, но нямат адресна регистрация.

26.06.2021

СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 юли 2021 Г.

1. Секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горни етажи в изборите  за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.,

ОТТУК.

2. Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към специализираната избирателна секция.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Входната част на сградите, в които се помещават специализирани секции, се оборудват чрез изграждане на временни  рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2 към Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

24.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 25.06.2021г. от 16.30 часа.

21.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 21.06.2021г. от 16.30 часа.

21.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 22.06.2021г. от 11:30 часа.

17.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 18.06.2021г. от 16:30 часа.

14.06.2021

Съобщение

 

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юни 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс) Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
 • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.
 
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
08.06.2021

ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ДИСПУТИТЕ ПО РАДИО СОФИЯ

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, (РИК-23) ще проведе на 09.06.2021 г. от 16.00 часа, в сградата на ул. „А.П. Чехов” № 16А, ет. 2, конферентна зала,  жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София, на регистрираните партии и коалиции от партии за участие при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г., съгласно чл. 196, ал. 3 от ИК.

08.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 09.06.2021 г. от 16:00 часа. 

05.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 06.06.2021 г. от 16:30 часа. 

04.06.2021

Съобщение

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ /РИК -23/ уведомява, че Централната избирателна комисия  организира тестово гласуване със специализирано устройство за електронно машинно гласуване, което ще се състои на 6 юни 2021 г. (неделя) от 10,00 до 13,00 ч. в район „Триадица“ в сградата на  22. СEУ „Георги С. Раковски“, бул. „Витоша“ №134.

Гласуването ще бъде анонимно, доброволно и с него няма да бъдат определяни политическите предпочитания на избирателите, тъй като се ползва демонстрационен вариант на бюлетина без реални партии и кандидати.

28.05.2021

Съобщение

ДО

КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ

ДО

участващите в консултациите за състав на СИК

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ

При подаване на писмените предложения за съставите на СИК, за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ следва да бъдат и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL, изтеглете от тук.

27.05.2021

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 28.05.2021 г. от 13:00 часа. 

27.05.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В РИК 23

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., е 27 май 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 08 юни 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

в) предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 08 юни 2021 г.

 

23.05.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК 23

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 23 май 2021 г. - 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 31 май 2021 г. - 17:00 ч.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете по т.1 и т.2.

Към заявлението (Приложение №58-НС) се прилагат:

 1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. Декларация по образец (Приложение №60-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
 4. Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 1. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 2. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 31.05.2021 г.

22.05.2021

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 22.05.2021 г. от 12:00 часа. 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения