Архив избори:
15.07.2021

Заседание на РИК 23 София

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 15.07.2021г. от 17:00 часа.

03.07.2021

Обучителни материали за членовете на СИК

Презентация СИК

Обучителен видеоматериал на РИК23 за СИК / Избори за народни представители на 11.07.2021 г.

02.07.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК за 23 ИР

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В 23 ИР – СОФИЯ-ГРАД

 

 

Административен район

Дата и час на обучението

Място на провеждане на обучението

Красно село

04.07.2021 год. – 14.00 часа

04.07.2021 год. – 16.00 часа

ОКИ Красно село – бул. „Цар Борис III“ № 41 – зала 3

 

Изгрев

04.07.2021 год. – 18.00 часа

05.07.2021 год. – 18.00 часа

Общинска сграда на ул. „А. П. Чехов“ 16А – голям салон 2-ри етаж

 

Лозенец

05.07.2021 год. – 18.00 часа

06.07.2021 год. – 18.00 часа

Университет по архитектура, строителство и геодезия – Аула

 

Триадица

06.07.2021 год. – 18.00 часа

06.07.2021 год. – 19.00 часа

 

СБАЛАГ „Майчин дом“ – Аула

 

Младост

06.07.2021 год. – 18.00 часа

07.07.2021 год. – 18.00 часа

08.07.2021 год. – 18.00 часа

145 ОУ – Младост 1А

Студентски

04.07.2021 год. – 11.00 часа

05.07.2021 год. – 18.00 часа

„Минно – геоложки университет" – зала 400 „Аула Максима“

 

Витоша

05.07.2021 год. – 18.00 часа

ОКИ Красно село – бул. „Цар Борис III“ № 41 – зала 1

 

Панчарево

07.07.2021 год. – 17.00 часа

 

Салона на Читалище „Виделина“

 

09.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 09.07.2021 г. от 17.00 часа.

08.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 08.07.2021 г. от 17.00 часа.

28.06.2021

Условия и ред за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на11 юли 2021г.

Условията и редът за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. са приети Решение № 184/07.06.2021г на ЦИК https://www.cik.bg/bg/decisions/184/2021-06-07

Предложението за упълномощени представители се представя и в електронна форма съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 184/07.06.2021г

26.06.2021

СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 юли 2021 Г.

1. Секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горни етажи в изборите  за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.,

ОТТУК.

2. Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към специализираната избирателна секция.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Входната част на сградите, в които се помещават специализирани секции, се оборудват чрез изграждане на временни  рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2 към Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

26.06.2021

Съобщение

Централната избирателна комисия изразява следното становище по повод многобройните въпроси относно гласуване на лицата, които в изборния ден се намират на почивка в страната:

Изборният кодекс не предвижда възможност за гласуване на лица, които в изборния ден се намират на място, различно от постоянния и настоящия им адрес, независимо дали са настанени в хотел или друго място за подслон (почивка), или обитават свои собствени имоти, но нямат адресна регистрация.

26.06.2021

Образец на бюлетина за гласуване в избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. на РИК 23 София

24.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 25.06.2021г. от 16.30 часа.

21.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 22.06.2021г. от 11:30 часа.

21.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 21.06.2021г. от 16.30 часа.

17.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 18.06.2021г. от 16:30 часа.

14.06.2021

Съобщение

 

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юни 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс) Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
 • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.
 
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
08.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 09.06.2021 г. от 16:00 часа. 

08.06.2021

ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ДИСПУТИТЕ ПО РАДИО СОФИЯ

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, (РИК-23) ще проведе на 09.06.2021 г. от 16.00 часа, в сградата на ул. „А.П. Чехов” № 16А, ет. 2, конферентна зала,  жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София, на регистрираните партии и коалиции от партии за участие при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г., съгласно чл. 196, ал. 3 от ИК.

05.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 06.06.2021 г. от 16:30 часа. 

04.06.2021

Съобщение

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ /РИК -23/ уведомява, че Централната избирателна комисия  организира тестово гласуване със специализирано устройство за електронно машинно гласуване, което ще се състои на 6 юни 2021 г. (неделя) от 10,00 до 13,00 ч. в район „Триадица“ в сградата на  22. СEУ „Георги С. Раковски“, бул. „Витоша“ №134.

Гласуването ще бъде анонимно, доброволно и с него няма да бъдат определяни политическите предпочитания на избирателите, тъй като се ползва демонстрационен вариант на бюлетина без реални партии и кандидати.

28.05.2021

Съобщение

ДО

КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ

ДО

участващите в консултациите за състав на СИК

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ

При подаване на писмените предложения за съставите на СИК, за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ следва да бъдат и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL, изтеглете от тук.

27.05.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В РИК 23

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., е 27 май 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 08 юни 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

в) предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 08 юни 2021 г.

 

27.05.2021

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 28.05.2021 г. от 13:00 часа. 

23.05.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК 23

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 23 май 2021 г. - 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 31 май 2021 г. - 17:00 ч.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете по т.1 и т.2.

Към заявлението (Приложение №58-НС) се прилагат:

 1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. Декларация по образец (Приложение №60-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
 4. Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 1. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 2. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 31.05.2021 г.

22.05.2021

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 22.05.2021 г. от 12:00 часа. 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения