Заседания

Заседание от дата 08.11.2021 от 16:30 часа.

Решения

№ 106-НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на Величко Иванов Георгиев, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

№ 105-ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

№ 104-ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Жалба от Виктор Димчев Маджаров относно нарушение на чл. 183, ал.2 от ИК по отношение на агитационни материали върху билбордове и в социалните мрежи

№ 103-ПВР / 08.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за кандидат за вицепрезидент

№ 102-ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 75–ПВР/НС/01.11.2021 год. на РИК-23 относно формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Триадица“, Столична община

№ 101-ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 100-ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 99-ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

№ 98-ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Студентски“  

№ 97-ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“, община Столична

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения