Заседания

Заседание от дата 17.11.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 178-ПВР / 17.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти – технически сътрудници към РИК 23 за произвеждането  на нов /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на  21 ноември 2021 г. 

№ 177-ПВР/НС / 17.11.2021

ОТНОСНО : Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 14.11.2021 г., след 20.00 ч.

№ 176-ПВР / 17.11.2021

ОТНОСНО : Категории лица и длъжностни лица съгласно ИК, имащи право на достъп до залата на РИК и до Изчислителния пункт към РИК и ред на допускане.

№ 175-ПВР / 17.11.2021

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на РИК 23 за приемане на бюлетини и изборни книжа за произвеждане на нов избор /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения