Заседания

Решения

№ 206–ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Определяне на реда и начина за предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК

№ 205-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Определяне на мерки в изпълнение на Оперативния план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите на изборите на нов /втори/ тур за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 204-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък с представители на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат на нов /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 203-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село“  

№ 202-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев”

№ 201-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Студентски“  

№ 200-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 199-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 198-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения