Заседания

Заседание от дата 11.07.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 155–НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба от Велислава Генчева

№ 154–НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 11.07.2021 г. до 13.00 ч.

№ 153–НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”, район „Витоша“, район „Красно село“, район „Студентски“, район „Изгрев“, район „Младост“, район „Панчарево“

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения