Заседания

Заседание от дата 21.09.2022 от 16:30 часа.

Решения

№ 85-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Агитационни материали в нарушение на чл. 183 от ИК на територията на СО, р-н "Младост"

№ 84-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Агитационни материали в нарушение на чл. 183 ИК на територията на СО, р-н "Изгрев"

№ 83-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Витоша”

№ 82-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Студентски”

№ 81-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район “Витоша” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 80-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район “Младост” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 79-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район “Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 78-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район “Лозенец” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 77-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район район “Изгрев” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 76-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения