Заседания

Заседание от дата 05.09.2022 от 17:00 часа.

Решения

№ 62-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Промяна на фамилното име на кандидат за народен представител

№ 61-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Увеличаване на възнагражденията на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК 23 - София

№ 60-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“  и утвърждаване списъците с резерви

№ 59-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 73 /седемдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Витоша“  и утвърждаване списъците с резерви

№ 58-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 53 /петдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски“и утвърждаване списъците с резерви

№ 57-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 125 /сто двадесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост“  и утвърждаване списъците с резерви

№ 56-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 103 /сто и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резерви

№ 55-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 79 /седемдесет и девет/  броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резерви

№ 54-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резерви

№ 53-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 92 /деветдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резерви

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения