Заседания

Заседание от дата 28.06.2021 от 16:30 часа.

Решения

№ 77–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/.

№ 76–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

№ 75–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1 /един/ брой служебна секционна избирателна комисия /СИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 74–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Витоша, община Столична.

№ 73–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 72–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба по електронна поща с вх.№ 150/27.06.2021 год. на РИК-23.

№ 71–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Красно село“

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения