Заседания

Заседание от дата 02.07.2021 от 16:30 часа.

Решения

№ 96 / 02.07.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК 23 и Изчислителния пункт към РИК 23 при упражняване на правомощията на РИК 23 по чл. 287 и сл. ИК на 11 юли 2021 г.

№ 95 / 02.07.2021

ОТНОСНО : Категории длъжностни лица, съгласно Изборния кодекс, имащи право на достъп до залата на РИК по време на приемане на изборните книжа и до Изчислителния пункт на РИК и ред на допускане

№ 94 / 02.07.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

№ 93 / 02.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 92 / 02.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

№ 91-НС / 02.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения