Заседания

Заседание от дата 01.07.2021 от 16:00 часа.

Решения

№ 90–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 89–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членов

№ 88–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 87–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : сигнал от Стефан Борисов Ташев относно предизборна агитация върху Съдебната палата-София

№ 86–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Младост“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 85–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 2 /два/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 84–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост“

№ 83–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Младост, община Столична.

№ 82–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 81–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 80–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

№ 79–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 78–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Панчарево”

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения