Заседания

Заседание от дата 25.06.2021 от 16:30 часа.

Решения

№ 70–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 69–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 10 /дванадесет/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 68–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

№ 67–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Триадица.

№ 66–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

№ 65–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 2 /два/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 64–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 63–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 62–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Лозенец, община Столична.

№ 61–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Изгрев“, община Столична

№ 60–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването и оповестяване мерките, позволяващи на тези избиратели да гласуват в деня за провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

№ 59–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на РИК 23 за приемане на бюлетини и изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката

№ 58–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения