Заседания

Заседание от дата 08.07.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 126–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Закриване на служебни избирателни секции в район Триадица

№ 125–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 3 /три/ броя избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, в район „Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 124–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в COVID отделения на лечебни заведения в район „Триадица“.

№ 123–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : упълномощаване на членове на РИК 23 за предаване на изборни книжа и материали на членовете на СИК на 10.07.2021 г.

№ 122–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

№ 121–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 2 /два/ броя избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, в район „Красно село” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 120–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в COVID отделения на лечебни заведения в район „Красно село“.

№ 119–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 118–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой избирателна секция в лечебно заведение, включително в COVID отделение, в район „Младост” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 117–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебна избирателна секция в COVID отделения на лечебни заведения в район „Младост“.

№ 116–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Жалба от Николай Белалов, наблюдател от „Институт за социална интеграция“, по отношение листовка на Румен Христов и коалиция ГЕРБ и СДС в нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК

№ 115–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ”

№ 114–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 113–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

№ 112–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения