№ 59–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на РИК 23 за приемане на бюлетини и изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката

№ 58–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 57–НС / 22.06.2021

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.  

№ 56–НС / 22.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

№ 55–НС / 18.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

№ 54–НС / 18.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост”

№ 53–НС / 18.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

№ 52–НС / 18.06.2021

ОТНОСНО : заличаване регистрацията на Марко Мариянов Косев, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, и преподреждане на кандидатската листа за народни представители

№ 51–НС / 15.06.2021

ОТНОСНО : Заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител от листата на ПП България на труда и разума

№ 50–НС / 15.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 49–НС / 15.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 73 /седемдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 48–НС / 15.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 53 /петдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 47–НС / 15.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 125 /сто и двадесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост“  и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 46–НС / 15.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 103 /сто и три/  броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 45–НС / 15.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 79 /седемдесет и девет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 44–НС / 15.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 43–НС / 15.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 92 /деветдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 42-НС / 09.06.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение №33-НС/08.06.2021г. на РИК 23

№ 41-НС / 09.06.2021

ОТНОСНО : Обявяване на поредността на представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по регионалното Радио София, регистрирани за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

№ 40-НС / 08.06.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за определяне ден и час, за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по Радио София при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения