№ 99-НС / 03.07.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък с представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

№ 98-НС / 03.07.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък с представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

№ 97-НС / 03.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти – технически сътрудници към РИК 23

№ 96 / 02.07.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК 23 и Изчислителния пункт към РИК 23 при упражняване на правомощията на РИК 23 по чл. 287 и сл. ИК на 11 юли 2021 г.

№ 95 / 02.07.2021

ОТНОСНО : Категории длъжностни лица, съгласно Изборния кодекс, имащи право на достъп до залата на РИК по време на приемане на изборните книжа и до Изчислителния пункт на РИК и ред на допускане

№ 94 / 02.07.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

№ 93 / 02.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 92 / 02.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

№ 91-НС / 02.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 90–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 89–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членов

№ 88–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 87–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : сигнал от Стефан Борисов Ташев относно предизборна агитация върху Съдебната палата-София

№ 86–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Младост“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 85–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 2 /два/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 84–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост“

№ 83–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Младост, община Столична.

№ 82–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 81–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 80–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения