№ 79–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 78–НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Панчарево”

№ 77–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/.

№ 76–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

№ 75–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1 /един/ брой служебна секционна избирателна комисия /СИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 74–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Витоша, община Столична.

№ 73–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 72–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба по електронна поща с вх.№ 150/27.06.2021 год. на РИК-23.

№ 71–НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Красно село“

№ 70–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 69–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 10 /дванадесет/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 68–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

№ 67–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Триадица.

№ 66–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

№ 65–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 2 /два/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 64–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 63–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 62–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Лозенец, община Столична.

№ 61–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Изгрев“, община Столична

№ 60–НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването и оповестяване мерките, позволяващи на тези избиратели да гласуват в деня за провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения