№ 139–НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 138–НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост”

№ 137–НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : допълнение на Решение № 95-НС/02.07.2021 г. на РИК 23

№ 136-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Писмо от Надежда Йорданова, упълномощен представител на КП ДБО

№ 135-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък с представители на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

№ 134-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Закриване на служебна избирателна секция в район Красно село

№ 133–НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 132-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Закриване на служебни избирателни секции в район Триадица

№ 131–НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

№ 130–НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Панчарево”

№ 129-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък с представители на КП ГЕРБ-СДС

№ 128-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

№ 127–НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост”

№ 126–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Закриване на служебни избирателни секции в район Триадица

№ 125–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 3 /три/ броя избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, в район „Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 124–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в COVID отделения на лечебни заведения в район „Триадица“.

№ 123–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : упълномощаване на членове на РИК 23 за предаване на изборни книжа и материали на членовете на СИК на 10.07.2021 г.

№ 122–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

№ 121–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 2 /два/ броя избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, в район „Красно село” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 120–НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в COVID отделения на лечебни заведения в район „Красно село“.

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения